گزارش تکرار پایه مقطع ابتدایی

  • کلیه مدارس ابتدایی موظفن تا تعداد دانش آموزانی که در هر پایه دچار تکرار پایه شده اند را در این فرم اعلام فرمایند

  • مشخصات آموزشگاه

  • آمار تکرار پایه

    آمار دانش آموزان که در سال تحصیلی 1400 پس از ثبت در سیدا به عنوان تکرار پایه معرفی شده اند

 

مطالب مرتبط