فرم اعلام ثبت نام دانش آموزان(قطعی و ذخیره) ۱۴۰۰

فرم اعلام ثبت نام دانش آموزان(قطعی و ذخیره)

معاونت آموزش ابتدایی
  • فرم اعلام تعداد ثبت نام شدگان مدارس

    توجه بفرمایید ثبت نام شده قطعی کلیه دانش آموزانی است که در آموزشگاه شما پروده دارند و در سیدا ثبت شده اند و ثبت نام شده ذخیره کلیه افرادی که در لیست ذخیره شما قراردارندمی باشند.
  • مشخصات آموزشگاه

  • آمار تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در هرپایه

مطالب مرتبط