فرم اعلام ثبت نام دانش آموزان(هفته ای یکبار)

معاونت آموزش ابتدایی

فرم اعلام ثبت نام دانش آموزان(هفته ای یکبار)

معاونت آموزش ابتدایی
  • فرم اعلام تعداد ثبت نام شدگان مدارس

    توجه بفرمایید چهارشنبه هرهفته تعداد ثبت نام شدگان نهایی هر پایه آموزشگاه خود را اعلام بفرمایید.
  • مشخصات آموزشگاه

  • آمار تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در هرپایه

    هرچهارشنبه لطفا تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در آموزشگاه خود را وارد نمایید

مطالب مرتبط