دسته: کارشناسی آموزش ابتدایی

دستورالعمل ساماندهی و امتیاز بندی نیروهای رسمی(موظف) فعال در مدارس دولتی عادی

بخش اول: ابتداد فایل اکسل مربوط به ساماندهی و امتیاز بندی را از لینک زیر دانلود نمایید سپس کلیه مدارک و مستندات مرتبط با فرم را (فقط تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰) به همراه...