سخن مدیر:
برنامه ویژه مدرسه(نمونه پوستر-کتابچه راهنما-نمونه برنامه ها)

برنامه ویژه مدرسه(نمونه پوستر-کتابچه راهنما-نمونه برنامه ها)

۲۹ دی ۹۷

برنامه ویژه مدرسه با هدف تربیت مدیران برنامه ریزآموزشی اجرا و بسط یافته است جهت اطلاعات بیشتر نمونه پوستربرنامه ویژه مدرسه که شامل دستورالعمل کامل وزارت می باشد درلینک زیر موجود می باشد: پوستر برنامه ویژه مدرسه:    لینک دانلود پوستر  کتابچه راهنما برنامه ویژه مدرسه :     سه نمونه نقشه برنامه ویژه مدرسه :    نمونه برنامه های ویژه...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه