سخن مدیر:
همایش خواندنی و نوشتاری اداره ناحیه یک

همایش خواندنی و نوشتاری اداره ناحیه یک

۲۷ تیر ۹۷

همایش خواندنی و نوشتاری اداره ناحیه یک -تکنولوژی و گروههای آموزشی استاد:دکتر حسین قاسم پور   مولف کتب فارسی آموزش و پرورش فایلهای همایش ۱ فایل تصویری فایل صوتی همایش فایلهای همایش ۲ فایل تصویری: ۱- ۲- ۳- فایل صوتی: ۱- ۲- استاد:دکتر مقصودرزم آرا  معاونت آموزش ابتدایی آذربایجان غربی فایلهای تصویری همایش فایلهای صوتی همایش

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه