سخن مدیر:

آمارمجموعه طرح و برنامه های مقطع ابتدایی

بدون دیدگاه
 • طرح و برنامه های مقطع ابتدایی

 • طرح جابر در سطح مدارس

 • پایهتعداد 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعداد 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعداد 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • طرح تعلیم

 • طرح گام به گام

 • طرح به هنگام

 • پایهتعداد 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعداد 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • طرح درس پژوهی

 • پایهتعداد تیم هاعنوان فعالیت 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعداد تیم هاعنوان فعالیترتبه 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعداد تیم هاعنوان فعالیت 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعداد تیم هاعنوان فعالیت 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • طرح ارزشیابی کیفی و توصیفی

 • پایهتعدادعنوان فعالیت 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعدادعنوان فعالیترتبه 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعدادعنوان فعالیترتبه 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعدادعنوان فعالیترتبه 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • طرح دست نوشته های طلایی

 • پایهتعدادعنوان فعالیت 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعدادعنوان فعالیت 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • پایهتعدادعنوان فعالیت 
  افزودن یک ردیف جدید
  جهت اضافه کردن ردیف برروی علامت(+)کلیک کنید.
 • تکرارپایه

 • سایرطرحها

 • عنوان مسابقهپایهسطحرتبه 
  افزودن یک ردیف جدید
  انتهای لیست برروی علامت(+) کلیک کنید
برچسب‌ها:
 • نویسنده
  karshenasin1
 • تعداد بازدید
  1,141 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه